• Analiza Składu:

  Przeprowadzamy analizę składu odpadów płynnych, dostosowując nasze procedury do konkretnych substancji chemicznych.

 • Pakowanie i Oznaczanie:

  Zapewniamy właściwe pakowanie i oznaczanie odpadów zgodnie z normami bezpieczeństwa.

 • Transport:

  Wykorzystujemy specjalistyczne środki transportu, dbając o bezpieczeństwo w czasie przewozu.

 • Przetwarzanie:

  Odpady są poddawane odpowiednim procesom utylizacji zgodnie z normami środowiskowymi.

 • Bezpieczeństwo: Profesjonalne procedury pakowania i transportu gwarantują bezpieczeństwo podczas obsługi odpadów.
 • Zgodność z przepisami: Stosowanie się do norm i regulacji dotyczących przetwarzania płynnych odpadów.
 • Odpowiedzialność ekologiczna: Przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez bezpieczne utylizowanie substancji płynnych.
 • Odpowiedzialność ekologiczna: Przyczynianie się do ochrony środowiska poprzez bezpieczne utylizowanie substancji płynnych.
 • Minimalizacja ryzyka: Ograniczenie ryzyka związanego z niewłaściwym przetwarzaniem i wyciekiem substancji niebezpiecznych.
Kontakt
Formularz obecnie jest niedostępny