• Zgłoszenie:

  Klient zgłasza potrzebę odbioru zużytego sprzętu elektronicznego.

 • Sortowanie:

  Odpady są sortowane według kategorii, przygotowując je do odpowiedniego przetwarzania.

 • Transport:

  Bezpieczny transport odpadów elektronicznych do zakładu przetwarzania.

 • Recykling:

  Elektroniczne odpady są poddawane procesom recyklingu w zgodzie z normami środowiskowymi.

 • Zgodność z Przepisami: Stosujemy się do przepisów dotyczących utylizacji elektroniki.
 • Recykling: Minimalizacja wpływu na środowisko poprzez recykling elektronicznych komponentów.
 • Bezpieczeństwo: Ochrona przed potencjalnym wyciekiem danych w procesie utylizacji.
Kontakt
Formularz obecnie jest niedostępny