O firmie

Spółka RAN-FLEX rozpoczęła działalność w branży recyklingu olejów przepracowanych w 1996 roku, ściśle współpracując z utylizatorem olejów odpadowych - Rafinerią Nafty "Jedlicze" S.A.

Dzięki naszej pracy tysiące ton olejów odpadowych trafia do utylizacji. Obsługę w zakresie odbioru oleju zużytego powierzyło nam kilkaset zakładów i przedsiębiorstw.

 Od roku 2002 działamy również w branży pozostałych odpadów przemysłowych. Dostarczamy do recyklingu dużą asortymentowo i tonażowo, ilość odpadów. Odpady, które możemy odbierać i transportować do utylizacji, to ogromny asortyment przeszło 600 rodzajów, w tym znaczącą ilość stanowią odpady niebezpieczne.

 Obecnie działając w ramach “Grupy Orlen” tworzymy Ogólnopolski System Zbiórki Olejów Odpadowych. Zebrany olej przekazywany jest bezpośrednio do specjalistycznej instalacji, gdzie w wyniku regeneracji uzyskuje się komponenty do produkcji: paliw, olejów, smarów.

Odpady przemysłowe dostarczane są bezpośrednio do firm zajmujących się ich unieszkodliwianiem lub odzyskiem.

 

W chwili obecnej jesteśmy jednym z liderów w kraju
w zakresie zbierania olejów odpadowych.

 

Posiadamy kilkuset dostawców, wśród których wyszczególnić można:

 • zakłady przemysłowe
 • autoryzowane serwisy
 • firmy transportowe
 • warsztaty mechaniczne
 • osoby prywatne

Dzięki naszym klientom tysiące ton olejów odpadowych trafia do recyklingu.

Jest to najlepsza i najczystsza forma zagospodarowania tych odpadów.

 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą.


 1. Oleje i wszelkie odpady odbieramy terminowo własnym, profesjonalnym sprzętem
 2. Posiadamy przeszkolonych pracowników
 3. Posiadamy wymagane zezwolenia
 4. Zapewniamy dogodne warunki odbioru
 5. Wystawiamy wymagane prawem dokumenty przekazania odpadu do utylizacji
 6. Udostępniamy pojemniki do zbierania odpadów
 7. Doradzamy w zakresie gospodarowania odpadami

 

Chroń środowisko razem z nami!