Dla klienta

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór aktów prawnych, niezbędnych do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami,

jak również akty prawne pomocnicze.


I. USTAWY I ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA


Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627
Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.

Data obowiązywania: 2013-01-23

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000021&type=9&isNew=true

 


 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie

Katalogu odpadów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011121206

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie

wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20102491673

 


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041921968

 


 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r.

w sprawie warunków, w których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041281347
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801495

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o

zmianie ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

oraz zmianie niektórych innych ustaw

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20082231464

 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o

bateriach i akumulatorach

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090790666

 stawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o

recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050250202
 

II. WYSOKOŚCI STAWEK OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA


na rok 2013

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20120000766
na rok 2012

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20110940958
na rok 2011

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP20100740945